Membuat Stamina Ayam Menjadi Baik Dalam Pertandingan Sabung Ayam

Membuat Stamina Ayam Menjadi Baik Dalam Pertandingan Sabung Ayam

 

 

Dalam memenangi pertempuran ayam. Oleh karenanya, tambah baik bila ayam mempunyai napas yang kuat dan panjang untuk menang dalam perkelahian. Dan kesempatan ini juga akan dibicarakan mengenai langkah buat ayam jadi napas dalam-dalam sebelumnya di turunkan kedalam arena. Tersebut disini panduan buat sabung ayam online yang mempunyai nafas panjang saat bertanding. 

 

Kita mesti merawat ayam di muka mungkin saja ke awal dari langkah kami untuk dalam kunci memenangi pertempuran ayam. Oleh karenanya, tambah baik bila ayam mempunyai napas yang kuat dan panjang untuk menang dalam perkelahian. Dan kesempatan ini juga akan dibicarakan mengenai langkah buat ayam jadi napas dalam-dalam sebelumnya di turunkan kedalam arena. Tersebut disini panduan buat sabung ayam online yang mempunyai nafas panjang saat bertanding. 

 

Kita mesti merawat ayam di muka mungkin saja ke awal dari langkah kami untuk berikan makan, memandikan ayam hingga persiapan dalam pertarungan. Dalam memberi makanan kita kadang-kadang memberi makanan basi. Karna bila ayam kami di beri makan yang basi pada ayam jadi juga akan lemah. 

 

Langkah buat ayam bernafas panjang yang dirasakan waktu bertanding yaitu mesti kita mesti mandi rajin dan menjemur pertempuran ayam dengan maksud tingkatkan ayam aliran darah. 

 

Terkecuali tingkatkan aliran darah dalam praktik ayam pengeringan juga mempunyai tujuan untuk menyingkirkan lemak badan seperti adu ayam sabung ayam bila sangat banyak lemak pada badan dapat juga mengakibatkan ayam juga akan berjuang atau kobong dalam bhs jawa. 

 

Tetapi, bila anda teratur lakukan pengeringan, lalu dengan bertahap ayam kita juga akan mempunyai napas yang beda. Ayam minimal sebelumnya dalam pertarungan atau diabar kering sekitaran dua bln.. 

 

Langkah buat ayam bernafas panjang dengan yang dirasakan saat bertanding sesudah ayam menjemur dan mandi pertempuran teratur kami, ayam mesti ditempat di kandang yang lebih luas pada 2 × 4 m. Karna luasnya ayam di kandang sesuai sama itu dapat dengan bebas dan tanpa ada kendala sayap membanting bergerak diluar itu kita mesti rajin menendang sekali satu minggu atau kurang ayam 5-10 menit setiap saat terobosan dengan maksud membuat otot baru. 

 

Penyusunan usai semuanya tiga dari beberapa cara baru diatas kita cobanya dengan sabung ayam filipina aduan diabar di sungai tapi di 20-25menit. Hal semacam ini bisa di pastikan ayam kita juga akan dapat melawan kurun waktu itu. Tetapi, bagaimana bila ayam kita tidak dapat melawan pada saat itu? Ayam bermakna kalau kita perduli lebih muda dari 10 bln.. 

 

Karna ayam yang sangat muda akan tidak mempunyai napas yang baik dalam pertempuran. Kesimpulannya, untuk memenangi pertarungan baik sabung ayam mesti mempunyai tehnis dan ketahanan.